Kontrola koordynowana w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie (Zapewnienie w jednostkach rządowej administracji zespolonej wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji)