Kontrola koordynowana w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (Zapewnienie w jednostkach rządowej administracji zespolonej wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji)