Kontrola koordynowana w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie (Zapewnienie w jednostkach rządowej administracji zespolonej wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji)