Kontrola koordynowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie (Zapewnienie w jednostkach rządowej administracji zespolonej wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji)