Kontrola koordynowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Zapewnienie w jednostkach rządowej administracji zespolonej wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji)