Kontrola koordynowana w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Krośnie (Zapewnienie w jednostkach rządowej administracji zespolonej wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji)