Kontrola koordynowana w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu (Zapewnienie w jednostkach rządowej administracji zespolonej wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji)