Kontrola problemowa Stowarzyszenia „Parne Roma” w Jaśle (realizacja zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce)

Historia zmian: