Kontrola problemowa Stowarzyszenia Romów „Bahtałe-Roma” w Jaśle (realizacja zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce)

Historia zmian: