Kontrola problemowa w Caritas Archidiecezji Przemyskiej (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)