Kontrola problemowa w Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska w Rzeszowie (Zgodność kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z ramowym programem kursu)