Kontrola problemowa w Fundacji „Pro Alia” w Rzeszowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)