Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej (Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych)