Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju (Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych)