Kontrola problemowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu (Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych)