Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli (Realizacja zadań przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)