Kontrola problemowa w Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)