Kontrola problemowa w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie (Realizacja porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu zawierania umów i finansowania zespołów ratownictwa medycznego)