Kontrola problemowa w Podkarpackim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (Prawidłowość działania organizacji pożytku publicznego)