Kontrola problemowa w Polskim Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)