Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie (Prawidłowość realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)