Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łańcucie (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)