Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)

Historia zmian: