Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)