Kontrola problemowa w Rzeszowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym z/s w Rzeszowie (Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego)

Historia zmian: