Kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie (Realizacji zadań z zakresu funkcjonowania dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne)