Kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej (Spełnienie wymagań i warunków, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy)