Kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku (Realizacja zadań z zakresu funkcjonowania jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego)