Kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (Spełnienie wymagań i warunków, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy)