Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Dębicy (Prawidłowość postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji)