Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Dębicy (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi)