Drukuj

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jaśle (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)