Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Ropczycach (Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)