Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)