Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu „Emaus – Rzeszów”, (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)