Drukuj

Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „AKTA” (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)