Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu „Na Plus” w Głogowie Małopolskim (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)