Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)