Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie (Uprawnienia, obowiązki i wymogi organizacji pożytku publicznego wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)