Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” w Przemyślu (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej)