Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu „Przedszkola Przyszłości” w Rzeszowie (Uprawnienia, obowiązki i wymogi organizacji pożytku publicznego wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)