Kontrola problemowa w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (Ocena realizacji zadań z zakresu funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – szpitalnego oddziału ratunkowego)