Kontrola problemowa w Tarnobrzeskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym z/s w Tarnobrzegu (Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego)