Kontrola problemowa w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie (Prawidłowość działania organizacji pożytku publicznego)