Kontrola problemowa w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Gorzycach (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej)