Kontrola problemowa w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)