Kontrola problemowa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Podkarpackim Oddziale Regionalnym w Rzeszowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej)