Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Historia zmian: