Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Korczynie (Stan zachowania i utrzymania obiektów grobownictwa wojennego)

Historia zmian: