Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim (Prawidłowość naliczania utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia od podatków od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego)